At Your Service Opinions

Bagong Birth Certificate na naman?

GAANO nga ga kahalaga ang isang papelita o Certificate of Live Birth, at gaano kahalaga na tama ang mga datos na nakatala rito para sa isang tao? Bukod sa ito ang pangunahing batayan sa pagkuha ng pasaporte, pag-apply ng visa kapag pupunta sa ibang bansa, sa pag-aaral, pagtatrabaho – partikular sa pagpaparehistro sa SSS, GSIS, […]