Science & Technology

Pagpapabuti ng ani, kalidad ng langka, prayoridad ng PCAARD

By RICARDO R. ARGANA, MA. NOVA R. NGUYEN LOS BAÑOS, Laguna – Pinag-aaralan ng isang proyekto ang pagpapabuti sa ani at kalidad ng langka. Idedebelop at ipatutupad ng proyekto ang pinagsama-samang mga istratehiya sa pangangasiwa ng sakit ng langka kasama ang mga opsyon sa pangangasiwa ng pananim nito. Ang proyekto ay pinondohan ng Australian Centre […]