Lifetimes

Huwarang Pamilyang Batangueño 2018, kinilala

ALINSUNOD sa Proclamation No. 60 of 1992, ang huling linggo sa buwan ng Setyembre bawat taon ay itinakda ng pamahalaan bilang Family Week. Ang taunang pagdiriwang ng Buwan ng Pamilya ay isinasagawa upang kilalanin ang Pamilyang Pilipino bilang pundasyon ng bansa at isang pangunahing institusyong panlipunan. Kaugnay nito, bilang pakikiisa ng Pamahalaang Panlalawigan ng Batangas, […]

Opinions

Marriage, the foundation of the family

EDITORIAL THE full reality of a family as ordinarily perceived, understood and seen, has the following three constituent factors: man/father, woman/mother plus children—all together considered as one intimate domestic community. Marriage as qualified by the unifying and united unit of the spouses and the indissolubility of their union plus the actuality of their child/children they […]